AL-TEK në bashkëpunim me ENERGIE sjellin për herë të parë në Shqipëri Panel Diellor Termodinamik që punon 365 ditët e vitit. 

Veçorite e panelit janë:

Panel Diellor Termodinamik
Panel Diellor TermodinamikPanel Diellor Termodinamik
AL-TEK Adresa | KLIKO