SHKEMBYES NXEHTESIE DHE KOLEKTORE

………………………………………………………………………………………………………………………………

Shkëmbyes Nxehtësie
shkembyes nxehtesie me piastraME PIASTRA
Emmeti
Made in Italy
Më shumë informacion rreth produktit:
www.emmeti.com

shkembyes nxehtesieSERPETINA
Emmeti
Made in Italy
Më shumë informacion rreth produktit:
www.emmeti.com

Kolektorë
kolektore al-tekKOLEKTORE & KASETA, KONDICIONIM
Emmeti
Made in Italy
Më shumë informacion rreth produktit:
www.emmeti.com

KOLEKTORE 2 AL-TEKKOLEKTORE & KASETA, SANITARE
Emmeti
Made in Italy
Më shumë informacion rreth produktit:
www.emmeti.com

KOLEKTORE HIDRAULIKKOLEKTORE TE HAPUR, NDARES HIDRAULIK
Emmeti
Made in Italy
Më shumë informacion rreth produktit:
www.emmeti.com